Amucazade Hüseyin Bey Yalısı

Üslubu: Geçirdiği tamir ve değişikliklerle asli durumu ve üslubunu kaybetmiş durumda.
Yapı Tarzı: Ahşap
İnşa Tarihi: XVII.yüzyıl sonu (Sultan II.Mustafa devri) (1699)
Yüzölçümü: Divanhane 115m2.

YALININ TARİHÇESİ

Anadoluhisarı, Kanlıca arasında bulunan çok harap ve bir çok olumsuz dış değişimlere uğramış Amucazade Yalısının kalan Divanhane'si, XVII. yüzyılda Osmanlı yaşam zenginliği ve zevkinin günümüze kadar gelen göstergelerindendir. Geçirdiği evreler, eski resimlerinden ve çeşitli çizimlerden de açık olarak görülmektedir.

Yalı ve köşk, Nazım Divanı'nda bulunan bir tarih beytine göre 1699 senesinde inşa edilmiştir. Hüseyin Paşa, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın amcasının oğlu olduğu için "Amucazade" lakabıyla anılmıştır. Amucazade Hüseyin Paşa, birçok memuriyetlerde ve Kara Mustafa Paşa ile U.Viyana kuşatmasında bulunmuş, 1687 senesinde sadrazamlığa getirilmiştir

Yalının 300 yıllık hayatı içinde tarihe geçmiş birçok günleri vardır. 1699 Karlofça Muahedesi'nden sonra, Avusturya'dan sefir olarak İstanbul'a Virmond gönderilmişti. Nemçe sefirine verilen ziyafet en parlaklarından biri olmuştu. Sefirler (o zamanki deyimiyle süfera), arkalarında sayısız kayık olduğu halde, üçyüz kürekçinin çektiği kadırga ile yalıya gelmişlerdi. Çeşitli, spor, hokkabazlık gösterileri arasında çok kalabalık bir saz heyeti de icrayı sanat etmişti.

Bugün tek bir odası kalmış olan yalı köşkünün eskiden arkasında bir sofa ve iki odası daha bulunuyor ve bu haliyle bina Köprülü Yalısı'nın selâmlık dairesini oluşturuyordu. Harem, köşkün 60-70 metre ötesinde ve Hisar tarafında idi. Kargopulo'nun (19.yüzyılın ikinci yarısında çektiği) fotoğrafında iki bina da görülmektedir. Haremlik, fotoğraftan çıkarılacak planına göre: iki katlı, büyük sofalı ve ortalama yirmi kadar odalı idi. Bu binada da, Hisar'a bakan köşede, on kadar penceresi olan büyük bir kabul odasının bulunduğu anlaşılıyor. Yalının 93 Harbi sıralarında yerleştirilen göçmenler yüzünden harap olduğu ve yıktırıldığından söz ediliyor.

Yalı köşkünden yâni selamlık'tan kalan oda "T" şeklindedir. Burada, Boğaziçi'ndeki benzer köşklerde olduğu gibi, her şeyden evvel manzaraya üç yönden açılan bir mekân vücuda getirmek arzusu hakim olmuştur. Divanhane, üç tarafı manzaralı olduğundan, arka duvarı hariç, diğer duvarları kamilen pencere yapılmıştır. Bu durumda pencerelerin normal yükseklikte yapılması, yâni üst kısımlarında cam duvar (alçı baş penceresi) olması halinde mekânın dayanılmaz bir ışık fazlalığı içinde kalması tehlikesi doğmaktadır. Bu sebepten dolayı üst pencereler kaldırılmıştır. Elde edilen neticenin büyüleyici güzelliği, ancak odanın içinde bulunmakla değerlendirilebilir.

Pierre Loti, daha 1910 yılında İstanbul'a geldiğinde: Boğaziçi Yalıları'nı özellikle Amucazade Yalısı'nı kurtarın diye feryad etmiş, fakat aldıran olmamıştı. Ancak 1950 'li yıllarda bir kaç dirayetli mimar harabeyi kaldırmışlarsa da bu yeterli olmamıştır.

Yalılar Hakkında

IMAGE Amucazade Hüseyin Bey Yalısı
Üslubu: Geçirdiği tamir ve değişikliklerle asli durumu ve üslubunu kaybetmiş durumda. Yapı Tarzı: Ahşap İnşa Tarihi: XVII.yüzyıl sonu (Sultan II.Mustafa devri) (1699) Yüzölçümü: Divanhane 115m2. YALININ TARİHÇESİ... Devamını Oku...
IMAGE Atmet Necip Bey (Marki) Yalısı
  Üslubu : Neo-Mauresque (Eklektik Kuzey Afrika üslubuna benzetilerek İslâmi bir dekorasyon görüntüsü arzusu). Yapı Tarzı : Ahşap / bağdadî İnşa tarihi : XIX.yüzyıl sonu Mimari : İtalyan Yüzölçümü : Arsası: 2.400 m2... Devamını Oku...
IMAGE Boğaziçi Yalıları’ na Genel Bakış
Lacivert suları gümüş dokunuşlarla işleyen ay ışığı... Usul kürekleriyle mehtabı uyandırmadan süzülen sandallar... Gece mavisine yeşil dualarla uzanan asırlık ağaçlar... Sahile akseden saz desenleriyle neşe dolan, zevke kanan... Devamını Oku...
IMAGE Ethem Pertev Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Ethem Pertev Bey Yalısı yüzyılımızın başında (1860) inşa edilmiş olmasına, arabesk ve artnouveau üslubuna rağmen, Boğaziçi posterlerinde baş köşede bulunur.. Bir adı da "Süslü Yalı" olan Ethem Pertev Bey... Devamını Oku...
IMAGE Halil Ethem Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Barok bir plan üzerine, duvarları ahşap neoklasik üslupta 19. yy ikinci yarısında inşa edilen Çubuklu dönemecindeki Halil Ethem Paşa Yalısı, Türk bilim/sanat hayatında yeri olan bir ailenin günümüze kadar... Devamını Oku...
IMAGE Hekimbaşı Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Anadoluhisarı' nda bulunan Hekimbası Salih Efendi Yalısı, ilk bina 18. yy. sonu, bugünkü bina ise 19. yy başlarında ahşap / bağdadi üslubunda olarak inşa edilmiştir. Hekimbaşı lakabıyla şöhret bulan Salih... Devamını Oku...
IMAGE Kont Ostrorog Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Kandilli Göksu caddesinde olan Kont Ostrorog Yalısı, 19. yy başında neo-klasik espri anlayışında inşa edilmiştir. İridal ve yaprak kabartmalı mermer kapıdan girilen yalının tarihçesi hakkında farklı görüşler... Devamını Oku...
IMAGE Rahmi Koç (Nuri Paşa) Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Art nouveau üslubu esintili, rengi, müştemilatları ve konumuyla, 1895 yılında inşa edilen ve varlıklı bir ailenin restore ettirdiği Boğaziçi'nin Anadolu yakasının dikkat çeken bu yalısının tarihteki mülkiyet... Devamını Oku...
IMAGE Sait Halim Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılan Sait Halim Paşa Yalısı, neo-klasik tarzda 19. yy son çeyreğine aittir. Üslubuna uygun olarak, daha sakin dış görünüşüne karşın,... Devamını Oku...