Boğaziçi Yalıları’ na Genel Bakış

Lacivert suları gümüş dokunuşlarla işleyen ay ışığı... Usul kürekleriyle mehtabı uyandırmadan süzülen sandallar... Gece mavisine yeşil dualarla uzanan asırlık ağaçlar...

Sahile akseden saz desenleriyle neşe dolan, zevke kanan insanlar. Ve yüzyıllardan süzülen bir kültürle yaşama sanatına biçim veren yapılar...

Anadolu'da on asır önce başlayan Türk-İslâm göçebe aile yaşamı Osmanlılarla beraber sabit mekân yaşamına, denizle buluştuğu yerde ise yalı yaşamına dönüşmüş. Ve yalı yaşamı, Boğaziçi'nde yaşama sanatının doruğuna erişmiş..

Osmanlı İstanbul'u almış, yerleşmiş, başkent yapmış... İmparatorluğun kudreti karşısında İstanbul'a artık saldırı ihtimali kalmayınca devlet ricali, Boğaziçi üzerinde kurulu köylere doğru sayfiyeye çıkmış. Hasbahçeler, av ve gezi alanları, sahilsaraylar, padişah binişleri... Geleneksel ahşap mimarisinin eserleri Boğaziçi'nde gelişmiş durmuş. Ne yazık ki o dönemden günümüze sadece Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın divanhanesi ulaşmış.

1703'te Lale Devri'yle Osmanlı lüks tüketimi doruğa varınca bir başkalaşmış Boğaziçi... Tüm sahil kasırlar ve saraylarla dolmuş. 1789'a kadar süren bu dönemde ana plan değişmemiş, ama yorumlanmış. Batının etkisiyle orta sofa ovalleşmiş, bu dış görünüme de yansımış. 1783'te yapılan Sadullah Paşa Yalısı bugün Çengelköy'de dönemin en somut örneği olarak ayakta durmakta.

Lacivert suları gümüş dokunuşlarla işleyen ay ışığı... Usul kürekleriyle mehtabı uyandırmadan süzülen sandallar... Gece mavisine yeşil dualarla uzanan asırlık ağaçlar... Sahile akseden saz desenleriyle neşe dolan, zevke kanan insanlar. Ve yüzyıllardan süzülen bir kültürle yaşama sanatına biçim veren yapılar...

Anadolu'da on asır önce başlayan Türk-İslâm göçebe aile yaşamı Osmanlılarla beraber sabit mekân yaşamına, denizle buluştuğu yerde ise yalı yaşamına dönüşmüş. Ve yalı yaşamı, Boğaziçi'nde yaşama sanatının doruğuna erişmiş.. Osmanlı İstanbul'u almış, yerleşmiş, başkent yapmış... İmparatorluğun kudreti karşısında İstanbul'a artık saldırı ihtimali kalmayınca devlet ricali, Boğaziçi üzerinde kurulu köylere doğru sayfiyeye çıkmış. Hasbahçeler, av ve gezi alanları, sahilsaraylar, padişah binişleri...

Geleneksel ahşap mimarisinin eserleri Boğaziçi'nde gelişmiş durmuş. Ne yazık ki o dönemden günümüze sadece Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın divanhanesi ulaşmış.1703'te Lale Devri'yle Osmanlı lüks tüketimi doruğa varınca bir başkalaşmış Boğaziçi... Tüm sahil kasırlar ve saraylarla dolmuş. 1789'a kadar süren bu dönemde ana plan değişmemiş, ama yorumlanmış. Batının etkisiyle orta sofa ovalleşmiş, bu dış görünüme de yansımış. 1783'te yapılan Sadullah Paşa Yalısı bugün Çengelköy'de dönemin en somut örneği olarak ayakta durmakta.

Çürüksulu - SALACAK SadullahPaşa - ÇENGELKÖY
Ethem Pertev - KANLICA Kont Ostrorog - A.HİSARI
Hekimbaşı - A.HİSARI Zarif Mustafa Paşa

790'dan Tanzimat'a (1839) kadar ahşap mimarinin prensipleri yine bozulmamış, ancak yalılar önce Batı üslubunun deneme tahtasına dönmüş... Tanzimat'la beraber ahşap mimari de ''yeni nizam''la buluşmuş.Gayrimüslim Osmanlı tebasına tanınan yeni özgürlüklerin açtığı kapılardan Avrupa mimarisi kabul edilmiş. Osmanlı, kâgir yapıyla tanışmış. İşin doğrusu, onlar da ahşabın durup dururken yanmasından (!) sıkılmışlarmış.

 

Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi saraylarının daha evvelce ahşap olarak yapılmasına karşın üçü de yandığından bu dönemde kâgir olarak yeniden inşa edilmiş. İşte günümüzde ayakta kalabilen yalıların çoğu da Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu dönemde yapılan yalılardır. Deniz, yalının ön bahçesidir. Yalı ise deniz üstüne kurulu bir kaptan köşkü gibidir. İçinde yaşanan kültürün en temel unsurlarından olan din, en başından yapının mimarisini etkilemiştir. Başlangıçta harem ve selamlık ayrı çatılar altındadır. Harem hamamdan ayrı, ancak bağlantılıdır. Mutfak ve erkek çalışanların odaları tamamen bağımsızdır. Hepsini yüksek bahçe duvarları çevreler.Bu düzen on sekizinci yüzyılın sonuna doğru biraz bozulmuş, harem ile selamlık yavaş yavaş tek çatı altına girmiş. O dönem yapılarından 1792'de yapımı biten Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nın sadece selamlığı günümüze kadar gelebilmiş. On dokuzuncu yüzyılda ise artık herşey tek çatı altında buluşmuş.Yalı yaşam sanatı artık yok. Kayıkla mehtaba çıkanlar, saz sesleri, gizli yaşanan aşklar ve ''paşa baba''lar da yok.Gökkubbede baki kalan yalnız bir hoş seda.

Arif Paşa - YENİKÖY Muazzez hanım - ÇENGELKÖY
Şehzade Burhanettin - YENİKÖY Amucazade - A.HİSARI
Marki Necip - KANLICA İffet Sultan - KANLICA
Sıra Yalılar - ARNAVUTKÖY

Yalılar Hakkında

IMAGE Amucazade Hüseyin Bey Yalısı
Üslubu: Geçirdiği tamir ve değişikliklerle asli durumu ve üslubunu kaybetmiş durumda. Yapı Tarzı: Ahşap İnşa Tarihi: XVII.yüzyıl sonu (Sultan II.Mustafa devri) (1699) Yüzölçümü: Divanhane 115m2. YALININ TARİHÇESİ... Devamını Oku...
IMAGE Atmet Necip Bey (Marki) Yalısı
  Üslubu : Neo-Mauresque (Eklektik Kuzey Afrika üslubuna benzetilerek İslâmi bir dekorasyon görüntüsü arzusu). Yapı Tarzı : Ahşap / bağdadî İnşa tarihi : XIX.yüzyıl sonu Mimari : İtalyan Yüzölçümü : Arsası: 2.400 m2... Devamını Oku...
IMAGE Boğaziçi Yalıları’ na Genel Bakış
Lacivert suları gümüş dokunuşlarla işleyen ay ışığı... Usul kürekleriyle mehtabı uyandırmadan süzülen sandallar... Gece mavisine yeşil dualarla uzanan asırlık ağaçlar... Sahile akseden saz desenleriyle neşe dolan, zevke kanan... Devamını Oku...
IMAGE Ethem Pertev Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Ethem Pertev Bey Yalısı yüzyılımızın başında (1860) inşa edilmiş olmasına, arabesk ve artnouveau üslubuna rağmen, Boğaziçi posterlerinde baş köşede bulunur.. Bir adı da "Süslü Yalı" olan Ethem Pertev Bey... Devamını Oku...
IMAGE Halil Ethem Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Barok bir plan üzerine, duvarları ahşap neoklasik üslupta 19. yy ikinci yarısında inşa edilen Çubuklu dönemecindeki Halil Ethem Paşa Yalısı, Türk bilim/sanat hayatında yeri olan bir ailenin günümüze kadar... Devamını Oku...
IMAGE Hekimbaşı Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Anadoluhisarı' nda bulunan Hekimbası Salih Efendi Yalısı, ilk bina 18. yy. sonu, bugünkü bina ise 19. yy başlarında ahşap / bağdadi üslubunda olarak inşa edilmiştir. Hekimbaşı lakabıyla şöhret bulan Salih... Devamını Oku...
IMAGE Kont Ostrorog Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Kandilli Göksu caddesinde olan Kont Ostrorog Yalısı, 19. yy başında neo-klasik espri anlayışında inşa edilmiştir. İridal ve yaprak kabartmalı mermer kapıdan girilen yalının tarihçesi hakkında farklı görüşler... Devamını Oku...
IMAGE Rahmi Koç (Nuri Paşa) Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Art nouveau üslubu esintili, rengi, müştemilatları ve konumuyla, 1895 yılında inşa edilen ve varlıklı bir ailenin restore ettirdiği Boğaziçi'nin Anadolu yakasının dikkat çeken bu yalısının tarihteki mülkiyet... Devamını Oku...
IMAGE Sait Halim Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılan Sait Halim Paşa Yalısı, neo-klasik tarzda 19. yy son çeyreğine aittir. Üslubuna uygun olarak, daha sakin dış görünüşüne karşın,... Devamını Oku...