Kont Ostrorog Yalısı

YALININ TARİHÇESİ

Kandilli Göksu caddesinde olan Kont Ostrorog Yalısı, 19. yy başında neo-klasik espri anlayışında inşa edilmiştir. İridal ve yaprak kabartmalı mermer kapıdan girilen yalının tarihçesi hakkında farklı görüşler vardır:

1- Kandilli'de komşusu Abut Efendi yalısı (eski) sahibi Belkıs hanıma göre; yalı önce Rıza Paşa'nınmış. Ondan Kont Ostrorog satın almış.
(Macide Ekimoğlu. tez,1970 İ.Ü. Ed. Fa./Sanat Tarihi Bölümü)

2- "Kont eski eserlerimizi seven bir sanatkârdır. Ahmet Aşkî Yalısı'yla diğer bir yalıyı birleştirip güzel bir Türk ikametgâhı ihya etmiş, bu nefis yalının içini zevkle döşemiştir."
(Haluk Y. Şahsuvaroğlu, makale. Cumhuriyet-5 Eylül 1962)

3- Jean Ostrorog'un 1975 yılı Eylül ayında verdiği bilgi: "Yalı 125-150 senelik kadar. Aşker Ali Paşa'nın vapur iskelesinden sonra büyük bir yalısı vardı. Babam (Ostrorog) yalıyı 71 sene evvel De Savmares isimli bir İngiliz'den satın aldı. Bu Savmares Anglo-Norman adalarından Cerze'li idi, İngiliz sefaretinde çalışıyordu."

4- "Bina 1904 yılında Bakizade Ziya Paşa'dan, Hariciye Nezareti Hukuk Müşaviri Ostrorog tarafından satın alınmıştır."
(Eski Eserleri Koruma Encümeni'ndeki kayıt.)

Jean Ostrorog'un 1975 yılı Eylül ayında -ölmeden önce- yapmış olduğu açıklamasında: "Babam Léon Ostrorog (tanınmış bir hukukçu olarak) 1904'te Türkiye (Osmanlı İmparatorluğu) Adalet Bakanlığı müşaviri (conseiller) idi. Fransız aile Lehistan'dan geliyor. İsim Polonez'dir. Osmanlı Hükümetinin daveti üzerine, İstanbul'a geldi. Kardeşim on beş sene evvel öldü. Babamızın kitap ve resimlerini üniversiteye hibe ettim. Kont Ostrorog köşesi yapıldı. Yalının güney parçasının harem olduğunu zannediyoruz, bu bölüm daha yenidir. Selâmlık daha eski. Eski selâmlık Aşker Ali Paşa'nın torunu bir hanımdan satın alındı. İhtiyar kadın ölünce, yan kısmı da annem ve babam satın aldılar. Annem 1931'de, babam 1932' de öldüler. Kardeşim de 1960'da ölünce yalı bana kaldı." der.

Yalılar Hakkında

IMAGE Amucazade Hüseyin Bey Yalısı
Üslubu: Geçirdiği tamir ve değişikliklerle asli durumu ve üslubunu kaybetmiş durumda. Yapı Tarzı: Ahşap İnşa Tarihi: XVII.yüzyıl sonu (Sultan II.Mustafa devri) (1699) Yüzölçümü: Divanhane 115m2. YALININ TARİHÇESİ... Devamını Oku...
IMAGE Atmet Necip Bey (Marki) Yalısı
  Üslubu : Neo-Mauresque (Eklektik Kuzey Afrika üslubuna benzetilerek İslâmi bir dekorasyon görüntüsü arzusu). Yapı Tarzı : Ahşap / bağdadî İnşa tarihi : XIX.yüzyıl sonu Mimari : İtalyan Yüzölçümü : Arsası: 2.400 m2... Devamını Oku...
IMAGE Boğaziçi Yalıları’ na Genel Bakış
Lacivert suları gümüş dokunuşlarla işleyen ay ışığı... Usul kürekleriyle mehtabı uyandırmadan süzülen sandallar... Gece mavisine yeşil dualarla uzanan asırlık ağaçlar... Sahile akseden saz desenleriyle neşe dolan, zevke kanan... Devamını Oku...
IMAGE Ethem Pertev Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Ethem Pertev Bey Yalısı yüzyılımızın başında (1860) inşa edilmiş olmasına, arabesk ve artnouveau üslubuna rağmen, Boğaziçi posterlerinde baş köşede bulunur.. Bir adı da "Süslü Yalı" olan Ethem Pertev Bey... Devamını Oku...
IMAGE Halil Ethem Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Barok bir plan üzerine, duvarları ahşap neoklasik üslupta 19. yy ikinci yarısında inşa edilen Çubuklu dönemecindeki Halil Ethem Paşa Yalısı, Türk bilim/sanat hayatında yeri olan bir ailenin günümüze kadar... Devamını Oku...
IMAGE Hekimbaşı Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Anadoluhisarı' nda bulunan Hekimbası Salih Efendi Yalısı, ilk bina 18. yy. sonu, bugünkü bina ise 19. yy başlarında ahşap / bağdadi üslubunda olarak inşa edilmiştir. Hekimbaşı lakabıyla şöhret bulan Salih... Devamını Oku...
IMAGE Kont Ostrorog Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Kandilli Göksu caddesinde olan Kont Ostrorog Yalısı, 19. yy başında neo-klasik espri anlayışında inşa edilmiştir. İridal ve yaprak kabartmalı mermer kapıdan girilen yalının tarihçesi hakkında farklı görüşler... Devamını Oku...
IMAGE Rahmi Koç (Nuri Paşa) Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Art nouveau üslubu esintili, rengi, müştemilatları ve konumuyla, 1895 yılında inşa edilen ve varlıklı bir ailenin restore ettirdiği Boğaziçi'nin Anadolu yakasının dikkat çeken bu yalısının tarihteki mülkiyet... Devamını Oku...
IMAGE Sait Halim Paşa Yalısı
YALININ TARİHÇESİ Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılan Sait Halim Paşa Yalısı, neo-klasik tarzda 19. yy son çeyreğine aittir. Üslubuna uygun olarak, daha sakin dış görünüşüne karşın,... Devamını Oku...