IMAGE

Eskinin en önemli liman kenti ve ticaret merkezi, yakın geçmişin dert yığını bir yerleşim yeri ve sadece İstanbullunun değil, Anadolu'dan kalkıp bir umudun peşine takılarak yola düşenlerin de hayallerini süsleyen bir fırsatlar dünyası halinden sıyrılıp bugünün adeta bir kültür sanat merkezi haline dönüşmesinin hikayesi. Hala ticaret merkezi olmasının yanında artık bir kültür semtidir Galata. 1455 Osmanlı nüfus sayımına göre, Galata' da gayrimüslim nüfus üç kategoriye ayrılmıştı: Birincisi, kente geçici olarak gelmiş Cenevizli ve Venedikli tüccar, ikincisi Osmanlı tabiyetine geçmiş yerli Cenevizliler, üçüncüsü Ceneviz döneminde... Devamını Oku...

Galata Hakkında

IMAGE Bir Galata Sakininin Ağzından
İstanbul'daki ilk göç duraklarından Galata'nın Bereketzade Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır 60 yıldır yaşadığı ve çalıştığı mahallesinden ayrılmayı bir gün bile düşünmemiş. Mehmet Çakır Galata'nın en... Devamını Oku...
IMAGE Fetihten Sonra Galata
Fatih Sultan Mehmed'in 1Haziran 1453 'teki ahdnamesi ile teslim olan Galata' da nüfusun büyük bölümü ile temel yapılar Osmanlı idaresine geçmiştir. Bu ahdnameyle ahaliye "aman", yani İslam dinine göre sultanın yeminiyle can ve mal... Devamını Oku...
IMAGE Galata
İnanılmaz doğal güzellikleri ve zengin tarihi mirası kadar, iş dünyası için ülkemizin en önemli cazibe merkezi olması konumuyla da, adını her duyanın iç geçirdiği bir belde olagelmiştir İstanbul kenti. Bugün, kilometrelerce... Devamını Oku...
IMAGE Galata ve Pera Tarihsel Gelişimi
Günümüzde tamamına Taksim - Beyoğlu denen, şimdiki Karaköy, Fındıklı, Perşembe Pazarı ve Tophane , Cihangir semtlerinin genel adıdır. 14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak... Devamını Oku...